Malou Busser

 

home
     
works

projects

about

cv

contact     

links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De schilderijen of collages van Malou Busser zijn gelaagd en de materialiteit van haar werk is intens.
Ze schildert, tekent, borduurt en plakt details uit foto’s tot er een nieuw beeld ontstaat. Het zijn werken met een boodschap, een prachtige vertaling van de tijdgeest. De economische groei eist zijn tol. De immer oprukkende bebouwing vult de ruimte. De bouwende mens is gaan geloven dat mens en natuur twee verschillende werelden zijn.
Met haar werk houdt ze ons een spiegel voor en lijkt de natuur weemoedig een tweederangs rol toebedeeld te krijgen. Maar haar werk wil niet somber zijn, er breekt zonlicht door.
De mens kan zich weer hervinden, natuur worden, dan breekt het gras door het asfalt heen en begroeien de daken tot mossige weiden.

tekst: Jack van Milder

 

 

 

Ter gelegenheid van de expositie in het UMC St. Radboud, schreef
Daan van Speijbroeck (kunstcoördinator) onderstaande tekst.

When initially seeing the work of Malou Busser we are often caught off
balance, unsure what exactly we are looking act. Best defined as a view
through space or time, where the natural and built environment converge.
Or rather, the encroaching technology intrudes on and represses the
relative order of the natural environment. The aggression, shameless in
the confrontation, is both emphasized and tempered in the work of Malou Busser. The artwork seems to express a status quo, reflecting the delicate balance with the use of images, generally figurative, carefully cut-out and
static.

Photography, an ideal medium by which to illustrate technical intervention,
is combined, though not compulsively, with painted landscapes. The smooth surface of the photo and the harsher layers of paint reinforce the contrast.
The human element is not completely absent, though at first sight inconspicuous and subtly present, the embroidered components testifying
the hand of the artist seemingly at odds with her surroundings. The rare appearance of a human figure, usually the artist herself, appears to be
trying to forge a link between the two elements as she tries to establish
her place in the picture.

Without moralising, Malou Busser shows us the relationship between
nature and technique in its full complexity and gives our eyes something
upon which to feast.